Introduktie     Praktijk     Info     Theorie     Rijbewijs     Tarieven     Contact

Autorijschool "EMIR"


terug naar groepen

BEWEGWIJZERING S BORDEN


lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting,met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding interlokale doelen
(bovenste doel= afrit-naam),
verwijzing naar vliegveld/luchthaven
en routenummer niet autosnelweg

beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de
  afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de
naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangegeven

hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkings-
paneel voor de afgaande richting met interlokale doelen, routenummers autosnelweg Europese  hoofdroutes
voorwegwijzers langs niet - autosnelweg,
  met interlokale doelen, routenummers , viaductsymbool  en aanduiding
industrieterrein
beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel,
interlokaal doel, stedelijk fiets routenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer(onder)
wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een
  via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

omleiding. maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

voor wegwijzer binnen de
bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel een dagrecreatiecentrum, objecten en stads routenummers

voorsorteren op niet-autosnelweg.
  Bord met interlokale dolen, routenummers
en verwijzing naar autosnelweg

wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)


wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers
  (in verkeersgebieden)


route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen