Introduktie     Praktijk     Info     Theorie     Rijbewijs     Tarieven     Contact

Autorijschool "EMIR"


terug naar groepen

GESLOTEN VERKLARING

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee

Eenrichtingsweg, in deze richtingen voor voertuigen ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee

Eenrichtingsweg
Eenrichtingsweg
Inrijden toegestaan Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

Gesloten voor vrachtauto's

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u

Gesloten voor ruiters vee,wagens,motorvoer
tuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen,bromfietsen en gehendicaptenvoertuigen

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen Gesloten voor motorfietsen Gesloten voor alle motorvoertuigen

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen engehendicaptenvoer-
tuigen met in werking zijnde motor

Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor Gesloten voor fietsen bromfietsen en gehandicaptenvoer- tuigen

Gesloten voor voetgangers

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading breder zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading hoger  zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaal massa hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen  met bepaalde gevaarlijke stoffen