Introduktie     Praktijk     Info     Theorie     Rijbewijs     Tarieven     Contact

Autorijschool "EMIR"


terug naar groepen

PARKEREN en STILSTAAN

Parkeerverbod. (dit verbod geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, uitgezonderd voor de tot parkeren bestemde weggedeelten) Verbod stil te staan. (dit verbod geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, uitgezonderd voor de tot parkeren bestemde weggedeelten) Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

Parkeergelegenheid

Taxistandplaats

Gehandicapten parkeerplaats
Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunning houders

Parkeerschijfzone

Einde parkeerschijfzone

Parkeergelegenheid t.b.v. overstappers op het openbaar vervoer

Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

Parkeergelegenheid alleen door gedeeltelijk op het trottoir te parkeren

Begin en einde parkeerverbods-zone