Introduktie     Praktijk     Info     Theorie     Rijbewijs     Tarieven     Contact

Autorijschool "EMIR"

 


Praktijk

De praktijklessen worden gegeven in een GOLF 7. De lessen duren één uur. Hoeveel uren je per week lessen wilt moet je zelf weten. Je kunt verschillende manieren hanteren. De één leert prettig als hij meerdere uren per week lest en de ander vindt het fijn om het wat kalmer aan te doen. Aan ieder z'n wens kan worden voldaan.

Je kunt ook voor een spoedopleiding kiezen; meer hierover bel ons dan!!!

Ik ga je stapsgewijs leren autorijden. Dat is een manier die goed aansluit bij de eisen die het CBR stelt bij de invoering van het Europees Rijbewijs. De automobilist moet volgens de nieuwste Europese richtlijnen kennis hebben van veilig, milieuvriendelijk en economisch rijden.

Wat we allemaal gaan behandelen tijdens de praktijklessen.

 • Voertuigcontrole

 • Inschatten en beoordelen

 • In- en uitstappen en beveiligingsmiddelen

 • Bediening en beheersing van het voertuig

 • Sturen

 • Defensief en sociaal rijgedrag

 • Wegrijden en stoppen

 • Plaats op de weg

 • Op- en terugschakelen

 • Kijkgedrag

 • Rijden op rechte wegen

 • Voorrang verlenen en voor laten gaan

 • Rijden en volgen van bochten

 • Afstand houden

 • Kruispunten

 • Snelheid

 • Van richting veranderen en afslaan

 • Verkeerslichten en verkeerstekens

 • In- en uitvoegen

 • Geven van signalen

 • Van rijstrook wisselen

 • Remmen en stoppen

 • Inhalen en voorbijgaan

 • Het rijden in het donker en moeilijke weersomtandigheden

 • Bijzonder weggedeelten berijden

 • Bijzondere manoeuvres

 • Bijzondere verrichtingen

 • Rijden met Navigatie

Al deze onderdelen zullen worden behandeld. Hoeveel lessen je hiervoor nodig hebt is vooraf niet te zeggen. De één leert nu eenmaal sneller dan de ander. Maar neem maar van mij aan dat niemand erbij gebaat is om langer dan noodzakelijk te lessen. Samen streven we naar het zo snel en goed mogelijk gereed zijn voor het rijexamen. We gaan deze onderdelen stap voor stap aanleren. Fietsen leer je ook eerst op een kleine fiets met zijwieltjes en niet direct op een volwassen fiets. Ook autorijden gaan we stap voor stap aanleren. Het resultaat is dat je makkelijker de handelingen kunt onthouden en toepassen. Je zult daardoor eerder vol zelfvertrouwen bepaalde handelingen uitvoeren, en zelfverzekerder het volgende onderdeel leren. Deze manier van lesgeven wil zeker niet zeggen dat het meer lessen zou kosten. Het tegendeel is waar. Meer zelfvertrouwen, meer rust in het rijden en meer verkeersinzicht en een betere concentratie leiden tot een snel en goed eindresultaat. Al deze punten dragen bij tot een snelle leermethode.

Theorie-Examen

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen, waarvan je er minimaal 44 goed moet beantwoorden. Je krijgt beelden van verkeerssituaties te zien op grote tv-monitoren. Je beantwoordt de vragen met ja of nee, met behulp van twee knoppen in de tafel.

Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de informatie vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt krijg je een uitslagformulier met daarop de vragen die je goed en fout hebt beantwoord. Bovendien staan hierop de categorieën waaraan je voor een volgend theorie-examen extra aandacht kunt besteden. Bijvoorbeeld “verkeersborden”, “inhalen” of “voorrangsregels”.

Het praktijk-examen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Vraag je instructeur om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen.

De Rit

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen.

De uitslag

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, krijg je meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid. In ruil voor deze twee documenten, twee pasfoto's en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je rijbewijs krijgen.

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijg je het uitslagformulier mee, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen.