Introduktie     Praktijk     Info     Theorie     Rijbewijs     Tarieven     Contact

Autorijschool "EMIR"

  


INFORMATIE OVER HET BEGINNERSRIJBEWIJS

3X IN DE FOUT WEG RIJBEWIJS

Het rijbewijs is het meest gewilde document in ons land. Mensen hebben er veel tijd en geld voor over, om het befaamde ‘roze papiertje' te halen. Heb je eenmaal je rijbewijs, dan moet je ook tonen het waard te zijn. De meeste nieuwe automobilisten en motorrijders gaat dat prima af. Een klein deel weet zich echter niet te gedragen en maakt zo het verkeer onveilig.

Daarom bestaat vanaf april 2002 het beginnersrijbewijs, een speciale regeling voor iedereen die voor de eerste keer een rijbewijs heeft gehaald. Het maakt niet uit of dat voor de auto of de motor is. Evenmin speelt leeftijd een rol, ook al is 80 tot 90% van de beginnende bestuurders tussen de 18 en 24 jaar oud.

Waarom is het beginnersrijbewijs nodig?

Wie slaagt voor zijn rijexamen beschikt over voldoende kennis en basisvaardigheden om aan het gemotoriseerde verkeer te kunnen deelnemen. Maar door gebrek aan ervaring lopen beginnende bestuurders een veel groter risico op bij een ongeval met doden of gewonden. En zelfs acht keer zoveel een ongeval dan mensen die al langer achter het stuur zitten. Zo hebben jonge mannelijke automobilisten vijf keer zoveel kans betrokken te raken kans op een ongeval zonder tegenpartij, zoals een botsing tegen een boom. Reden genoeg om sommige beginners tegen anderen én zichzelf in bescherming te nemen.

Onderzoek door het CBR
Beginnende bestuurders die vanwege zware verkeersovertredingen voor de rechter moeten verschijnen, kunnen op extra aandacht van de overheid rekenen. Ben je binnen vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs drie keer voor zulke feiten veroordeeld, dan is de maat vol. Met een dergelijk strafblad is het de vraag of je wel beschikt over de vereiste rijvaardigheid.

De overheid laat dat onderzoeken door het CBR. In de tussentijd wordt het rijbewijs geschorst. Dat betekent dat je voorlopig niet mag auto- of motorrijden. Het CBR-onderzoek bestaat uit een theorie- en een praktijkproef. Zak je voor één van die twee onderdelen, dan wordt het rijbewijs definitief ongeldig verklaard. Er is geen herkansing, dus: weg rijbewijs! Wil je toch weer achter het stuur, dan moet je helemaal van voren af aan beginnen.

De regels rond het beginnersrijbewijs kunnen er toe leiden dat nieuwe automobilisten en motorrijders hun rijbewijs weer snel kwijtraken. Dat is hard, maar wel terecht. Want deelnemers aan het gemotoriseerde verkeer hebben een zware verantwoordelijkheid.

Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van iedereen op de weg. En dan is het beter mensen uit het verkeer te weren, die daar gezien hun rijgedrag niet in thuis horen.

Lichte en zware overtredingen


Net als andere verkeersdeelnemers gaan beginnende bestuurders soms in de fout. Een paar kilometer te hard, per ongeluk door rood. ‘Geflitst' en enkele weken later een bekeuring in de bus. Hoewel zeker niet goed te praten, gaat het hier meestal om vrij lichte overtredingen. Voor het beginnersrijbewijs hebben die verder geen gevolgen.

Anders ligt dat bij zware overtredingen. Bijvoorbeeld als de politie je langs de kant van de weg zet, omdat je met onverantwoord rijgedrag (zoals bumperkleven, snijden, veel te hoge snelheid) andere weggebruikers in gevaar brengt. Of wanneer door jouw schuld een ongeval gebeurt, waarbij gewonden of doden zijn te betreuren. In beide gevallen is er sprake van ernstige feiten, waarvoor de politie een proces-verbaal opmaakt. Daarop volgt dan een rechtszaak, met als resultaat een veroordeling en een straf.


De overgifte van het rijbewijs kan worden gevorderd wanneer tegen de houder van het rijbewijs een proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van een met een motorrijtuig gepleegde overtreding van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, mits door deze overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Dit geldt zowel ten aanzien van delicten gelegen binnen de sfeer van het rijden onder invloed als ten aanzien van andere delicten.

Als je binnen 5 jaar met zulke feiten bent veroordeeld, dan moet je weer naar het CBR voor een onderzoek naar je rijvaardigheid. Ondertussen moet je je rijbewijs inleveren.

HOE WERKT HET  IN DE PRAKTIJK?

Net als andere verkeersdeelnemers gaan beginnende bestuurders soms in de fout. Een paar kilometer te hard, per ongeluk door rood, "geflitst".

In welke gevallen wordt uw rijbewijs ingeleverd:

Lichte en zware overtredingen:

1. Rijden onder invloed

2. Excessieve snelheidsovertredingen

3. Verkeersgevaarlijke gedrag