Introduktie     Praktijk     Info     Theorie     Rijbewijs     Tarieven     Contact

Autorijschool "EMIR"


terug naar groepen

INFORMATIE BORDEN

hoogte onderdoorgang  voetgangers oversteekplaats bushalte/tramhalte

voorsorteren

einde rijstrook

splitsing

aantal doorgaande rijstroken

doodlopende weg

vooraanduiding doodlopende weg

vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

Aanduiding bij 2 of meer uitrijstroken van autosnelwegen, waarvan de linker eindigt

Hospitaal Dit bord staat bij havens en grensovergangen. Het geeft informatie betreffende maximum snelheden

Na 400 meter treft u een plattegrond aan

Tijdelijke rijstrookomlegging. Het bord geeft het verloop van de rijstroken weer